Föräldrarnas roll

Engagemang kan se olika ut. På Björkdungen försöker vi leva som vi lär. För att kunna ha små barngrupper och samtidigt hålla hög kvalitet är föräldrarna med och driver förskolan, genom styrelsearbete och föräldrainsatser. Engagerade föräldrar, som vill vara med och påverka och som vill vara delaktiga i sina barns vardag är en förutsättning, men detta engagemang kan se olika ut för varje familj – alla har något bra att bidra. Därför strävar Björkdungen efter att föräldrainsatserna ska vara flexibla och kunna uppfyllas på olika sätt, med få “fasta” punkter. Till skillnad från många andra kooperativ har vi t.ex. inga städinsatser eller löpande inhopp i barngrupp när personal är sjuk.

Detta förväntas föräldrarna utföra under tiden ens barn går på förskolan:

  • 2-3 gånger per termin har varje familj ”ansvarsvecka”. Detta innebär att man på måndagen (normalt kl 16-17) tar hand om de barn som är kvar sent, tillsammans med en av pedagogerna, medan övriga pedagoger har planering. På helgen åker man till återvinningen med veckans sopsortering. På sommaren ingår även lite gräsklippning  (vi har hjälp av vår robotgräsklippare Lille-Skutt) och på vintern snöskottning vid behov.
  • Delta i en-två arbetsdag per termin. Då fixar vi tillsammans och gör fint på vår skogsplats, i förskolans lokaler och på förskolans gård. Samtidigt passar vi på att grilla och ha en rolig dag ihop.
  • Sitta som ledamot i styrelsen under en period (två år) per familj under tiden ens barn går på förskolan.
  • Hjälpa till med småfix och inköp till vår förskola emellanåt.
  • Delta i årsmöte, medlemsmöte och föräldramöte.

OBS! Helgstäd/storstädning samt matinköp/leverans av mat ingår INTE i Björkdungens föräldrainsatser, till skillnad från hur det är på många andra kooperativ. Detta sköts på Björkdungen av anställd personal.

Sen tillkommer roligheter som förskoleresan, höstfesten, gårdsfest och andra mer spontana träffar, som grillkväll på gården en kväll i maj. Dessutom har man möjlighet att kostnadsfritt nyttja förskolans lokaler för egna fester, som t.ex. barnkalas.