Stadgar och avgifter

Föräldrakooperativet Björkdungen drivs, liksom de flesta andra kooperativ, som en ekonomisk förening.

Läs föreningens stadgar genom att klicka här!

Aktuella avgifter för barnomsorg på Föräldrakooperativet Björkdungen finns här:

Aktuella avgifter för barnomsorg uppdaterad 1/6 2017.