Förskola på Björkö med stora
naturupplevelser för små människor!Våra värdeord


Gemenskap

Lekfullhet

Kreativitet

Natur

Vår förskola

Björkdungen är världens bästa förskola! Här får man vänner för livet. Barnen får bästa möjliga start och familjen är en viktig del. Även som vuxen kan du få nya vänner på skärgårdsön Björkö.

Förskolan drivs av engagerade pedagoger och föräldrar. Lokalen är belägen mitt i samhället och vi bedriver verksamhet för 17-21 barn mellan 1-5 år. Utemiljön är mycket viktig för förskolan och därför har mycket energi lagts på att få en pedagogisk lärmiljö utomhus. En dag i veckan är hela förskolan i skogen på vår egna lägerplats i skogen.

I barngruppen arbetar våra fantastiska pedagoger – en rektor/förskollärare, en förskollärare, flera barnskötare, samt en musik-och rytmikresurs. Vi har även vår egen nutritionist och kock i köket som lagar all mat från grunden med ekologi och hållbarhet som ledord. Målet är att barnen ska inspireras och känna sann matglädje. Matvaror handlas i största möjliga mån lokalt, och ambitionen är också att minska matsvinnet. Pedagogiskt är verksamheten framför allt inriktad på att möjliggöra att alla barn kan och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, samt att öka barnens naturintresse genom uteverksamhet. När vädret är extra skönt flyttas ute-dagen till stranden vid havet, där barnen kan plaska med fötterna i det salta blå, eller fiska krabbor med sina kompisar.

Om ni väljer Björkdungen får ni mer än hos andra förskolor. Här får ni ett socialt sammanhang där hela familjen kan ingå och där alla är välkomna. Här blir barnen trygga individer och här kan hela familjen växa i god samvaro med nya vänner.