Vår förskola

VIKTIGT ATT FÅ VARA SIG SJÄLV

Det är bra att vara olika. På Björkdungen får varje barn utvecklas utefter sina egna behov och i sin egen takt. Vi arbetar i små barngrupper, där våra duktiga pedagoger ges möjlighet att se och möta varje barn. Vi har en inkluderande läromiljö, där både pedagogik och miljö anpassas för att fungera för många typer av barn. Vi arbetar både med bildstöd och tecken som stöd, och för barn i behov av särskilt stöd finns både specialpedagog och pedagoger med erfarenhet av särskilt stöd (t.ex. autism och ADHD) på plats i huset.

Björkdungen är en trygg social miljö där både barn och vuxna är toleranta och förstående mot andra människor färdigheter och förmågor.

VI GILLAR UTOMHUS

Det är bra att vara ute i naturen. Björkdungen är en förskola som möjliggör stora naturupplevelser för små människor, både på gården, i skogen och vid havet. Vi har en egen skogsplats för heldagar utomhus och jobbar aktivt med utomhuspedagogik, både på för- och eftermiddagar. Vi ser naturen som en fantastisk plats för lärande och lek, samtidigt som våra barn håller sig friskare. Hemma i huset har vi vår egen nutritionist som inte bara lagar god näringsrik mat åt de små, utan som också engagerar barnen, får dem att utmana sina gränser och utvidga deras sinnen! Barnen är välkomna i köket, de får smaka och känna på olika frukter och grönsaker och lär sig om deras ursprung.

EN FÖRSKOLA FÖR HELA FAMILJEN

Det är bra att få känna sig delaktig. På Björkdungen finns en familjär anda och en positiv, stark gemenskap. Vi vill vara en färgglad, mångsidig förskola där alla kan hitta en plats som passar dem. Vi vill ge våra barn den bästa starten de kan få, och vara delaktiga i deras utveckling. Genom gemensamma aktiviteter och närvaro på förskolan skapas nära relationer mellan barn och vuxna över familjegränserna. Förskolan har engagerade föräldrar som tillsammans med personalen skapar förskolan och stöttar varandra i vardagen.

%d bloggare gillar detta: